Hyperhidrosis

Wat is hyperhidrosis?

Zweten is van belang voor het reguleren van de temperatuur van het lichaam. Hyperhidrosis betekent overmatig transpireren en is een aandoening waarbij mensen meer zweet produceren dan noodzakelijk is voor het reguleren van de lichaamstemperatuur. Naar schatting heeft zo’n 3 - 4% van de bevolking last van overmatige transpiratie en bij ongeveer 0.5 – 1% is er sprake van een vorm hyperhidrosis.

Er zijn 2 soorten hyperhidrosis: primair en secundair. Bij de primaire vorm van hyperhidrosis is er geen aanwijsbare oorzaak en bij de secundaire vorm is het een uiting van een andere aandoening (bijv. obesitas, slechte eetgewoonten, menopauze of angst / stress).

Overmatige transpiratie komt hoofdzakelijk voor in de oksels, bij de handen en bij de voeten. In 90 tot 95% van de gevallen is er sprake van de primaire vorm van hyperhidrosis.

Veel mensen schamen zich voor hun overmatige transpiratie en kunnen daardoor in een sociaal isolement komen. Transpiratiegeur wordt niet veroorzaakt door hyperhidrosis, maar door bacteriën die op de huid zitten als het vocht te lang op de huid blijft.

Hyperhidrosis komt evenveel bij mannen als bij vrouwen voor.